خرید فروش

مقدار کوین

BTC/Bitcoin
BTC/Bitcoin
BNB/BNB
ETH/Ethereum
CHZ/Chiliz
ADA/Cardano
FIL/Filecoin
USDT/Tether

معادل تومانی

0 تومان

شروع معامله

مقدار کوین

BTC/Bitcoin
BTC/Bitcoin
BNB/BNB
ETH/Ethereum
CHZ/Chiliz
ADA/Cardano
FIL/Filecoin
USDT/Tether

معادل تومانی

0 تومان

شروع معامله
نام کوین
آخرین قیمت
قیمت(تومان)
تغییر 24 ساعته
BNB/BNB
$2.15
59,786 تومان
-1.456
BTC/Bitcoin
$61,062.37
1,694,480,830 تومان
-2.95
ETH/Ethereum
$4,020.94
111,581,173 تومان
-2.723
CHZ/Chiliz
$196.42
5,450,584 تومان
-2.179
ADA/Cardano
$481.19
13,353,076 تومان
0.578
FIL/Filecoin
$0.13
3,677 تومان
-0.347
USDT/Tether
$1.00
27,749 تومان
-0.014