خرید فروش

مقدار کوین

BTC/Bitcoin
BTC/Bitcoin
BNB/BNB
ETH/Ethereum
CHZ/Chiliz
ADA/Cardano
FIL/Filecoin
USDT/Tether

معادل تومانی

0 تومان

شروع معامله

مقدار کوین

BTC/Bitcoin
BTC/Bitcoin
BNB/BNB
ETH/Ethereum
CHZ/Chiliz
ADA/Cardano
FIL/Filecoin
USDT/Tether

معادل تومانی

0 تومان

شروع معامله

نام کوین
آخرین قیمت
قیمت(تومان)
تغییر 24 ساعته
BNB/BNB
$2.16
59,861 تومان
-1.225
BTC/Bitcoin
$61,157.28
1,697,114,556 تومان
-3.274
ETH/Ethereum
$4,026.70
111,740,974 تومان
-3.055
CHZ/Chiliz
$195.94
5,437,471 تومان
-3.064
ADA/Cardano
$481.28
13,355,474 تومان
0.259
FIL/Filecoin
$0.13
3,670 تومان
-2.452
USDT/Tether
$1.00
27,749 تومان
-0.014
خرید فروش

مقدار کوین

BTC/Bitcoin
BTC/Bitcoin
BNB/BNB
ETH/Ethereum
CHZ/Chiliz
ADA/Cardano
FIL/Filecoin
USDT/Tether

معادل تومانی

0 تومان

شروع معامله

مقدار کوین

BTC/Bitcoin
BTC/Bitcoin
BNB/BNB
ETH/Ethereum
CHZ/Chiliz
ADA/Cardano
FIL/Filecoin
USDT/Tether

معادل تومانی

0 تومان

شروع معامله